TAKVİM

 • 22 Haziran 2018 Son özet gönderim tarihi
 • 10 Temmuz 2018 Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 15 Ekim 2018 Tam metin bildiriler için son tarih
 • 22-24 Kasım 2018 Kongre Tarihi
  Ulaşım imkanları
 • 22 Haziran 2018 : Son özet gönderim tarihi
 • 10 Temmuz 2018 : Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 15 Ekim 2018 : Tam metin bildiriler için son tarih
 • 22-24 Kasım 2018 : Kongre Tarihi
  Ulaşım imkanları
PROGRAM

Program detaylarını görmek için tıklayınız.

Program özet kitapçığını görmek için tıklayınız.

KONGRE ÇERÇEVESİ

Din; psikososyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır.

Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkarmayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda özellikle din ve maneviyatın cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda ve sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmasındaki yeri, rolü, fonksiyonu ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’deki manevi danışmanlık ve rehberlik çalışmaları kapsamında seri kongreler şeklinde planlanan bu kongrenin ilki 2016 yılında düzenlenmiştir. “I. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi” adıyla yapılan söz konusu kongrenin ana teması “Manevi Danışmanlık ve Rehberliğin İnsan Yaşamındaki Yeri ve Fonksiyonu” başlığıyla alanın tüm konularını kapsayacak şekilde gerçekleştirilmiştir. II. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’nden itibaren kongre temaları daha özel konuları işleyecek şekilde belirlenmektedir. Kurumsal hizmet birimi merkezli temalandırma bağlamında 2018 yılında yapılması planlanan II. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi’nin ana teması ise “Cezaevi ve Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik” olarak belirlenmiştir.

Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, alanlarında uzman bilim insanları tarafından disiplinlerarası bir yaklaşımla konu ve alana yönelik teorik ve pratik düzeyde model üretme ve deneyimleri paylaşma, karşılıklı bilgi alışverişi ve iş birliği yapma ortamı sağlayacaktır. Aynı zamanda, söz konusu bu alanlardaki hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara ilişkin analizlere de yer verilecektir. Sonuç olarak akademik yoğunluğu olan bu iş birliği ve deneyimler, alanda hizmet veren kurumlarda birey ve topluma yönelik hizmet ve eğitim programlarının iyileştirilip geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

KONULAR

Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

 • Cezaevlerinde Dini Hayat
 • Şiddet, Suçluluk ve Suçluların Psikolojisi
 • Cezaevlerinde Radikalleşme
 • Cezaevlerinde Dini ve Manevi Dönüşüm
 • Cezaevlerinde Din Hizmetleri
 • Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Yönetimi ve Koordinasyonu
 • Cezaevi Vaizliği ve Kurumsal Statüsü
 • Cezaevi Din Görevlilerinin Mesleki Eğitimi
 • Cezaevi Din Görevlilerinin Mesleki Yeterlilikleri
 • Cezaevlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Denetimi
 • Cezaevlerindeki Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Etik Standartları
 • Denetimli Serbestlik Uygulamalarında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik
 • Mahkûmların Rehabilitasyonu ve Topluma Kazandırılmasında Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
 • Yeniden Suça Yönelmede Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetlerinin Yetersizliği
 • Suça İtilen Çocuklara Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
 • Farklı Ülkelerde Cezaevleri Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları
 • Cezaevi Personeline Yönelik Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
 • Aile Mahkemelerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinde Manevi Danışmanlık ve Rehberlik

 • Hastanelerde dini hayat
 • Hastanelerde manevi danışmanlık ve rehberliğin psikoteolojik temelleri
 • Hastanelerde manevi danışmanlığın kurumsal yönetimi ve koordinasyonu
 • Hastalık algısını anlamlandırma ve yorumlamada manevi danışmanlık hizmetleri
 • Hastanelerdeki manevi danışmanlık hizmetlerinde sağlık ve şifaiyileştirme ilişkisi sağlık sisteminde manevi rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri
 • Hastanelerdeki manevi danışmanlık hizmetlerinde iletişim becerileri
 • Hastanelerdeki manevi danışmanlık hizmetlerinde şefkat ve merhametin rolü ve fonksiyonu
 • Tedavi ve iyileştirme süreçlerinde dini başa çıkma olarak duanın gücü ve fonksiyonu
 • Palyatif bakım hizmetlerinde manevi danışmanlığın yeri ve önemi
 • Sağlık hizmetlerinde dinî, etnik ve kültürel farklılıklar
 • Hastanelerdeki sağlık hizmetlerinde eşit haklar ve manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Hastanelerdeki manevi danışmanlık hizmetlerinde sosyal dışlanma
 • Hastalık ve umutsuzlukla başa çıkmada manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Hasta ve hasta yakınlarında umut ve manevi danışmanlık
 • Sağlık kuruluşlarında manevi danışmanlık eğitimi ve etik konular
 • Onkoloji servislerinde manevi danışmanlığın yeri ve önemi
 • Yas danışmanlığı ve manevi danışmanlık ilişkisi
 • Yas süreçlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
 • Yoğun bakım hizmetlerinde manevi danışmanlığın yeri ve önemi
 • Hastanelerdeki manevi danışmanlık hizmetlerinde bibliyoterapik uygulamalar
 • Hastaneler dışındaki sağlık kuruluşlarında manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri
 • Sağlık Hizmetlerinde Manevi Yönelimli Terapi ve Psikolojik Danışma Uygulamaları
KURULLAR

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Aasim I. Padela, Michigan Üniversitesi, ABD
 • Abdulkerim Bahadır, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
 • Ahmet Albayrak, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
 • Ali Köse, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 • Ali Rıza Abay, Yalova Üniversitesi, Türkiye
 • Asım Yapıcı, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
 • Ayşe Zişan Furat, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Bünyamin Albayrak, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
 • Enzo Pace, Padua Üniversitesi, İtalya
 • Farid Alatas, Singapur Ulusal Üniversitesi, Singapur
 • Faruk Karaca, Atatürk Üniversitesi, Türkiye
 • Gülüşan Göcen, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Harold G. Koening, Duke Üniversitesi, ABD
 • Hasan Kaplan, Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye
 • Hasan Kayıklık, Çukurova Üniversitesi, Türkiye
 • Hasan Meydan, Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye
 • Hayati Hökelekli, Emekli Öğretim Üyesi, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
 • Hisham AbuRaiya, Tel Aviv Üniversitesi, İsrail
 • Hossein Godazgar, AlMaktoum Higher Education College, İskoçya, Birleşik Krallık
 • Huriye Martı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
 • Imran Awan, Birmingham City Üniversitesi, İngiltere
 • İbrahim Aşlamacı, İnönü Üniversitesi, Türkiye
 • İbrahim Gürses, Uludağ Üniversitesi, Türkiye
 • İhsan Çapcıoğlu, Ankara Üniversitesi, Türkiye
 • Kadir Canatan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
 • Madaim Yanık, İbni Haldun Üniversitesi, Türkiye
 • Masoumeh Velayeti, AlMaktoum Higher Education College, İskoçya, Birleşik Krallık
 • Maulana Muhammad Mansur Ali, Cambridge Muslim Koleji, İngiltere
 • Mehmet Ali Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye
 • Mehmet Emin Köktaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
 • Melih Çoban, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 • Mohamed Ajouaou, Free Üniversitesi, Hollanda
 • Muammer Cengil, Hitit Üniversitesi, Türkiye
 • Muhammad Tavakol, Tehran Üniversitesi, İran
 • Murteza Bedir, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Musa Taşdelen, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Kemal Şan, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Köylü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Merter, Psikiyatrist, Türkiye
 • Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 • Mustafa Ulu, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
 • Necdet Subaşı, T.C. Başbakanlık, Türkiye
 • Nurullah Altaş, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 • Orhan Gürsu, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye
 • Ömer Faruk Ocakoğlu, Kırklareli Üniversitesi, Türkiye
 • Ömer Faruk Söylev, Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
 • Ömer Miraç Yaman, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
 • Recep Kaymakcan, Değerler Eğitimi Merkezi, Türkiye
 • Sevde Düzgüner, Marmara Üniversitesi, Türkiye
 • Seyed Javad Miri, Institute for Humanities and Cultural Studies, İran
 • Stephen Hunt, The West of England Üniversitesi, İngiltere
 • Talip Yiğit, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
 • Turgay Şirin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye
 • Wahiba AbuRas, Adelphi Üniversitesi, ABD
 • Wing Hong Chui, Hong Kong City Üniversitesi, Çin
 • Z. Şeyma Altın, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Düzenleme Kurulu Başkanı

 • Nuri TINAZ, Marmara Üniversitesi – Değerler Eğitimi Merkezi

Düzenleme Kurulu Üyeleri

 • Ali Ayten, Marmara Üniversitesi
 • Bayram Demirtaş, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye
 • Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi
 • Mustafa Koç, Balıkesir Üniversitesi Manevi-Psikolojik Danışmanlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Mahmut Zengin, Sakarya Üniversitesi
 • Hulusi Yiğit, Değerler Eğitimi Merkezi

Sekreterya

 • Fatma Reyhan Balcı, İstanbul Üniversitesi – Değerler Eğitimi Merkezi
YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları

Bildiri özetlerinin gönderimi sadece web sitesi kayıt bölümünden yapılmalıdır.
Bildiri özeti ve tam bildiri metni şu bilgileri içermelidir:

Bildiri başlığı
Kalın ve büyük harflerle, 12 punto, Times New Roman ile yazılarak, sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:
a. Yazar(ların) adı –ünvanla birlikte-
Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve 12 punto, Times New Roman ile kalın olarak sayfada ortalanmış olarak yer almalıdır.

b. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
Her kelimenin ilk harfi büyük olarak ve tümü 12 punto Times New Roman ile yazarın adı ve soyadının altında parantez içinde yazılacak ve sayfada ortalanmış olarak yer alacaktır. (Kurum ve unvan bilgileri için Türkçe veya İngilizce dışında bir dil kullanılmamalıdır.

c. İletişim bilgileri (e-posta adresi)
Kurum ve unvan bilgilerinin yanına yazılmalıdır

Bildiri özeti metni: 300-400 kelime arası olmalıdır.
Bildiri tam metni: 4.000- 7.000 kelime arası olmalıdır.
12 punto Times New Roman ile iki yana yaslı olarak yazılacak, satır aralığı 1,5 cm ve kenar boşluğu 1 inç ya da 2,5 cm olacaktır. Paragraf başlarındaki girinti 1,5 cm ve paragraflar arası boşluk 12nk olarak ayarlanacaktır.
Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)
Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır.

Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi
Örnek: 1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998:17). (Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi
(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Kaymakcan, R. (2004). Günümüz İngiltere'sinde din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları.

Akademik Dergide Makale:
Dijkman, H.C., & Camp, D.P. (1987). Practical theodicee: A typology of six models of theodicy. Journal of Empirical Theology, 1(3), 67-86.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World. New York: Harper&Row, s.513-530.

Elektronik Kaynaklar:
Nurullah Altaş, ‘’ Türkiye’de Dinî Yükseköğretim Alanında Uzaktan Eğitimle İlgili Algı Sorunları ve İLİTAM Uygulamaları,’’ Güncelleme Tarihi 20 Haziran 2016, Erişim 08 Nisan 2017 http://ded.dem.org.tr/gorsel/pdf/ded-31-makale-1.pdf

KONAKLAMA & ULAŞIM

Bildirisi kabul edilen yurtiçinden katılımcıların kongre yerine ulaşım masrafları hariç olmak üzere kongre günleri içerisinde konaklama, yemek ve ikram giderleri organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Konferansa dinleyici olarak katılanların konaklama ve ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır ve ev sahibi organizasyon söz konusu katılımcıların masraflarından sorumlu değildir.

İLETİŞİM
Değerler Eğitimi Merkezi

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 19 88-89-90
Faks: +90 (212) 512 19 91
E-posta: [email protected]

BİLDİRİ KAYIT

Bildiri kayıtları sona ermiştir.

DİNLEYİCİ KAYIT

II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi online dinleyici kaydı kapanmıştır.
Kongreye katılmak için Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ne gelerek kayıt masalarında dinleyici kaydınızı yaptırabilirsiniz.

YAYIN

Bildirilerin tam metni kongre sonrası hakem değerlendirme sonucuna göre kongre kitabında yayınlanacaktır.


I. Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi tam bildiri kitabı yayınlandı.

KONGRE YERİ

Kongre Yeri:

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi
Adres: Selamiali Mah. Gazi Cad. No: 22 Bağlarbaşı – Üsküdar / İstanbul
Ulaşım Bilgileri: Üsküdar Meydanından Ümraniye istikametine (Bağlarbaşı caddesi üzerinden) giden tüm otobüsler, Kadıköy istikametine giden dolmuş ve taksiler tercih edilebilir.

Ulaşım imkanları için tıklayınız.
Google haritalarda görmek için tıklayınız.

FOTOĞRAF GALERİ

1. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

...
PAYDAŞ KURULUŞLAR