TAKVİM

 • 21 Aralık 2015 Son özet gönderim tarihi
 • 4 Ocak 2016 Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 20 Mart 2016 Tam metin bildiriler için son tarih
 • 7-10 Nisan 2016 Kongre Tarihi
 • 21 Aralık 2015 : Son özet gönderim tarihi
 • 4 Ocak 2015 : Kabul edilen bildirilerin ilanı
 • 20 Mart 2016 : Tam metin bildiriler için son tarih
 • 7-10 Nisan 2016 : Kongre Tarihi
BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

Bildiri Özet Kİtapçığı için tıklayınız.

PROGRAM

Program için tıklayınız.

KONGRE ÇERÇEVESİ

Din; psiko-sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda, dayanışma, yardımlaşma ve insani yardımlar gibi pek çok konuda bireyleri, toplulukları ve kurumları örgütlemede ilham ve motivasyon kaynağı olmuştur. Dini, manevi ve ahlaki değerlerin bireysel ve toplumsal hayatı dönüştüren çok boyutlu yönleri vardır.

Manevi danışmanlık ve rehberlik başlıklı bu uluslararası kongre dini, manevi ve ahlaki değerleri öne çıkar­mayı; bireysel ve toplumsal yaşama yaptıkları katkıları takdir etmeyi ve insan yaşamına dokunan bir din algısı konusunda bir farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi ile aile terapisinde, cezaevlerinde tutukluların rehabilitasyonunda, sağlık hizmetlerinde hastalara umut ve moral kaynağı olmada, askeriyede moral-motivasyonun sağlanmasında, sosyal hizmetlerde yaşlı ve dezavantajlı gruplara manevi atmosfer oluşturulmasında din ve maneviyatın rolü ve katkısının incelenmesi hedeflenmektedir. Aynı zamanda, bu söz konusu alanlarda hizmetleri ve programları sunarken karşılaşılan problemlere ve uygulanan politikalara dair analizlere de yer verilecektir. Bu kongre, alanlarında uzman bilim insanları tarafından disiplinlerarası bu alana yönelik teorik ve pratik düzeyde model üretme ve deneyimleri paylaşma, karşılıklı bilgi alış-verişi ve iş birliği yapma ortamı sağlayacaktır. Sonuç olarak bu iş birliği ve deneyimler, alanda hizmet veren kurumlarda birey ve topluma yönelik programların iyileştirilip geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu kongrenin, Türkiye’de yeni gelişmekte olan bu uzmanlık alanını ilk kez uluslararası bir platformda ve disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alarak bundan sonraki çalışmalara ışık tutması beklenmektedir.

KONULAR

Tematik Konular

Konferans temaları manevi danışmanlık ve rehberliğin cezaevi, sağlık, askeri ve sosyal hizmetlerdeki (huzurevi, yetiştirme yurdu, barınma evleri, mülteci merkezleri ve aile terapisi, vb.) yerini ve fonksiyonlarını ele alacaktır.

Genel Konular

 • Manevi danışmanlık eğitim programları
 • Manevi danışmanlık ve rehberlikte sosyal politikalar ve uygulamalar
 • Manevi danışmanlık ve rehberlikte etik kurallar
 • Manevi danışmanlık ve rehberlikte kullanılmış/uygulanmış metotlar ve teknikler
 • Danışmanlık ve rehberlik hizmetinde manevi ve ahlaki değerler
 • Manevi danışmanlık ve rehberlikte dinler ve kültürler arası işbirliği
 • Çok kültürlü ve çok dinli toplumlara yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerindeki zorluklar
 • Manevi danışmanlık ve rehberlikte nitelik ve yeterlilik
 • İç ve dış göçlerde manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti
 • Yazılı, görsel ve sosyal medyada manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Farklı dini geleneklerde (Hıristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet, Budizm, Hinduizm vs.) manevi danışmanlık ve rehberlik
 • İslami danışmanlık ve rehberlik
 • Manevi tedavi ve iyileştirme
 • Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde problemler ve zorluklar
 • Manevi danışmanlık hizmetlerinde yönetim ve koordinasyon
 • Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri için dini eğitim programları
 • Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde cinsiyet konusu
 • Manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde yasal ve kurumsal gereksinimler
 • Manevi danışmanlık ve olumsuz tutumlar-davranışlar ile başa çıkma
 • Terapide dini, manevi ve ahlaki faktörlerin rolü ve yeri

Sosyal Hizmetler

 • Sosyal Hizmetlerde manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Sosyal hizmetlerde manevi danışmanlık yönetimi ve koordinasyonu
 • Huzur evlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Yetiştirme yurtlarında manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Sığınma evleri ve barınma merkezlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Aile terapisinde manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Evlilik ve aile hayatı ile ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Sosyal hizmetlerde eşit haklar ve manevi danışmanlık
 • Huzur ve bakım evlerinde yalnızlıkla başa çıkma ve manevi danışmanlık
 • Huzur evleri, yaşlanma ve bununla ilgili manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Yetimhanelerdeki sosyalleşmede manevi danışmanlığın rolü

Sağlık Hizmetleri

 • Sağlık Hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Hastaneler ile manevi danışmanlığın yönetimi ve koordinasyonu
 • Hastalık ve umutsuzluk ile başa çıkmada manevi danışmanlık hizmeti
 • Hastane vaizliğinde sağlık, iyileştirme ve dua
 • Manevi Rehabilitasyon ve sağlık hizmetleri
 • Hastane manevi danışmanlığında şefkat ve merhamet
 • Sağlık, tedavi ve iyileştirmede duanın gücü ve fonksiyonu
 • Sağlık hizmetlerinde eşit haklar ve manevi danışmanlık
 • Sağlık hizmetinde ve manevi danışmanlıkta sosyal dışlanma
 • Manevi danışmanlık ve rehberlikte hastalar ve umutlar
 • Yas danışmanlığı ve manevi danışmanlık

Cezaevi Hizmetleri

 • Cezaevi hizmetlerinde manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Cezaevlerinde manevi danışmanlık yönetimi ve koordinasyonu
 • Cezaevi vaizliğinin yasal statüsü
 • Cezaevi hizmetleri için profesyonel personel/manevi danışman eğitimi
 • Manevi danışmanlık hizmeti ve mahkûmların topluma yeniden entegrasyonu
 • Mahkûmların rehabilitasyonu ve manevi danışmanlık hizmeti
 • Suç, şiddet ve manevi danışmanlık

Askeri Hizmetler

 • Orduda manevi danışmanlık ve rehberlik
 • Askeri hizmetlerde sosyal dışlanma ve manevi danışmanlık
 • Ordu vaizliği ve vatanseverlik için moral arttırılması
 • Manevi danışmanlık ve savaş travmalarıyla başa çıkma
KURULLAR

Bilimsel Danışma Kurulu

 • Abdulkerim Bahadır, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Ahmet Uysal, Marmara Üniversitesi
 • Ali Rıza Abay, Yalova Üniversitesi
 • Ali Seyyar, Sakarya Üniversitesi
 • Alpaslan Durmuş, EDAM
 • Andrew Todd, Cardiff Dini Rehberlik ve Danışmanlık Merkezi, Galler, Birleşik Krallık
 • Anna Clot Garell, Barselona Autonomous Üniversitesi, İspanya
 • Asım Yapıcı, Çukurova Üniversitesi
 • Aykut Toros, Yeditepe Üniversitesi
 • Basia Spalek, Kingston Üniversitesi, İngiltere
 • Belkeis Altared, Zayed Üniversitesi, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
 • Bryan S. Turner, New York City Üniversitesi, ABD
 • Céline Béraud, CEIFR, EHESS, Paris, Fransa
 • Cemal Tosun, Ankara Üniversitesi
 • Cengiz Tomar, Marmara Üniversitesi
 • Christopher Swift, Leeds Metropolitan Üniversitesi & Leeds Öğretim Hastaneleri, Birleşik Krallık
 • Claire de Galembert, CNRS, Paris, Fransa
 • Corrine Rostaing, Lyon-2 Üniversitesi, Fransa
 • Daniele Joly, Warwick Üniversitesi, İngiltere
 • Erkan Yaman, Sakarya Üniversitesi
 • Erol Göka, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Farhad Khosrokhavar, EHESS, CADIS, Fransa
 • Farid Alatas, Singapur Ulusal Üniversitesi, Singapur
 • Georg Wenz, Landu Protestan Akademisi & Darmstast Teknik Üniversitesi, Almanya
 • Engin Deniz, Düzce Üniversitesi
 • Halife Keskin, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Halil Apaydın, Amasya Üniversitesi
 • Hamid Reza Kusha, East Carolina Üniversitesi, ABD
 • Harold G. Koening, Duke Üniversitesi, ABD
 • Hasan Bacanlı, Üsküdar Üniversitesi
 • Hasan Kaplan, Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Hasan Kayıklık, Çukurova Üniversitesi
 • Hasan Meydan, Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Hayati Hökelekli, Uludağ Üniversitesi
 • Hossein Godazgar, Al-Maktoum Higher Education College, İskoçya, Birleşik Krallık
 • Huriye Marti, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Imran Awan, Birmingham City Üniversitesi, Birleşik Krallık
 • Irene Becci, Lozan Üniversitesi, İsviçre
 • İbrahim Aşlamacı, İnönü Üniversitesi
 • İbrahim Kafi Dönmez, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • İlhan Topuz, Süleyman Demirel Üniversitesi
 • İrfan Başkurt, İstanbul Üniversitesi
 • Jawiah Dakir, Malezya Ulusal Üniversitesi, Malezya
 • Kadir Canatan, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Kemal Sayar, Marmara Üniversitesi
 • Khalid Rhazzali, Padua Üniversitesi, İtalya
 • Lene Kuhle, Aarhus Üniversitesi, Danimarka
 • Lisa Miller, Techers College, Columbia Üniversitesi, ABD
 • Mar Griera, Barselona Autonomous Üniversitesi, İspanya
 • Masoumeh Velayeti, Al-Maktoum Higher Education College, İskoçya, Birleşik Krallık
 • Mansur Ali, Cardiff Üniversitesi, Wales, Birleşik Krallık
 • Medaim Yanık, SETA
 • Mehmet Emin Köktaş, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Mehmet Görmez, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Mehmet Paçacı, T.C. Dışişleri Bakanlığı
 • Mohamed Ajouaou, Free Üniversitesi, Amsterdam, Hollanda
 • Muhammad Tavakol, Tahran Üniversitesi, İran
 • Muhiddin Okumuşlar, Necmettin Erbakan Üniversitesi
 • Musa Taşdelen, Sakarya Üniversitesi
 • Mustafa Köylü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Mustafa Merter, Psikiyatrist, Türkiye
 • Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • Nawal H. Ammar, Kent State Üniversitesi, ABD
 • Necdet Subaşı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Nurullah Altaş, Atatürk Üniversitesi
 • Nurullah Ardıç, İstanbul Şehir Üniversitesi
 • O. M. Ali, Bellevue Hospital, New York Üniversitesi Tıp Merkezi, ABD
 • Ömer Faruk Söylev, Dumlupınar Üniversitesi
 • Ömer Say, İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • Öznur Özdoğan, Ankara Üniversitesi
 • Peter Phillips, Cardiff Üniversitesi, Galler, Birleşik Krallık
 • Recep Kaymakcan, Değerler Eğitimi Merkezi
 • Recep Yaparel, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Sarah Jahn, Ruhr-Üniversitesi, Bochum, Almanya
 • Sayed Javad Miri, İnsan ve Kültür Araştırmaları Enstitüsü, İran
 • Sefa Saygılı, Kırklareli Üniversitesi
 • Stephen Pattison, Birmingham Üniversitesi, İngiltere
 • Şuayip Özdemir, Fırat Üniversitesi
 • Şükrü Keyifli, Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Uzeyir Ok, Katip Çelebi Üniversitesi
 • Valeria Fabretti, Roma Üniversitesi, İtalya
 • Wahiba Abu-Ras, Adelphi Üniversitesi, ABD
 • Welmoet Boender, Utrecht Üniversitesi, Hollanda
 • William West, Central Lancashire Üniversitesi, İngiltere
 • Yaşar Yiğit, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Zeki Salih Zengin, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Düzenleme Kurulu

 • Nuri TINAZ, Marmara Üniversitesi – Değerler Eğitimi Merkezi
 • Abdurrahman Han, Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Huriye Martı, T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı
 • Mustafa Koç, Balıkesir Üniversitesi, MADMER
 • Ali Ayten, Marmara Üniversitesi
 • Halil Ekşi, Marmara Üniversitesi
 • Turgay Şirin, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • Hulusi Yiğit, Değerler Eğitimi Merkezi
 • Mahmut Zengin – Değerler Eğitimi Merkezi
 • Z. Şeyma Altın, İstanbul Üniversitesi
 • M. Ali Doğan, İstanbul Teknik Üniversitesi
 • Ömer Faruk Ocakoğlu, Kırklareli Üniversitesi
 • Gülüşan Göcen, İstanbul Üniversitesi
 • Aslıhan Nişancı, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Sekreterya

 • Fatma Reyhan Balcı, Değerler Eğitimi Merkezi
 • Chirin Achkar, Değerler Eğitimi Merkezi
 • Esra Babacan, Değerler Eğitimi Merkezi
 • Furkan Erdoğdu, Değerler Eğitimi Merkezi
 • M. Fatih Adak, Değerler Eğitimi Merkezi
YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları

Bildiri başlığında şu bilgiler yer almalıdır:

a. Bildiri adı
b. Yazar adı –ünvanla birlikte-
c. Yazarın çalıştığı kurum –fakülte ve bölümüyle birlikte-
d. İletişim bilgileri (yazışma adresi, tel, fax, e-mail)

Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.

Bildiri metni en az 4.000, en fazla 7.000 kelime olmalıdır.

Referanslar: Referanslar için sayfa altında dipnot kullanılmamalı, dipnotlar sadece metne ilave açıklamalar için kullanılmalıdır. Referanslar metin içerisinde parantez ile gösterilmelidir. (Örneği aşağıda sunulmuştur.)

Kaynakça: Makale sonunda kaynakça bulunmalıdır. (Örnekler aşağıda sunulmuştur.)

Daha önceden hazırladığınız ve gönderdiğiniz metninizin içeriğinde bir değişiklik gerekmiyorsa, sadece belirtilen bildiri formatı doğrultusunda (dipnotlar ve kaynakça gösterimi vb.) değişiklikleri yaparak gönderiniz.Bildiri özeti en fazla 500 kelime olmalıdır.

Örnekler

1. Metin İçi Referansların Gösterimi

1960 yılında oluşturulan ilk çevre eğitimi müfredatı, insanların içinde bulundukları çevrenin ve onun sorunlarının farkında olduklarında, çevrelerine karşı daha sorumluluk sahibi olacakları düşüncesine dayalı olarak geliştirilmiştir (Lynch, 1998: 17).

(Not: Sayfa numarası tırnak içinde verilen doğrudan alıntılar dışında verilmesi zorunlu değildir. Yazarın tercihine bağlıdır.)

2. Kaynakça Gösterimi

(Büyük-küçük harflerin, nokta-virgülün nerelerde kullanıldığına, italik yazılma durumuna dikkat ediniz.) Bu yazım kuralları (APA) hakkında daha ayrıntılı bilgi için şu adrese bakabilirsiniz: (American_Psychological_Association_(APA)_Documentation_M.pdf)

Kitap:
Kaymakcan, R. (2004). Günümüz İngiltere'sinde din eğitimi. İstanbul: Dem Yayınları. Baxter, C. (1997). Race equality in health care and education. Philadelphia: Ballière Tindall.

Dergi: Cebeci, S. & Ünsal, B. (2006). Hafızlık eğitimi ve sorunları. Değerler Eğitimi Dergisi, 4(11), 27-52. Esbeck,C. (1986).Fiveviews of church-state relations in contemporary American thought. BYU Law Review, (2), 371-376.

Edisyon Kitapta Bölüm:
Kaymakcan, R. (2007). Ahlâki bir değer olarak hoşgörü ve eğitimi. M. Uyanık & R. Kaymakcan (Editörler), Teorik ve pratik yönleriyle ahlâk (ss. 389-409) içinde. İstanbul: Dem Yayınları. Bellah, R. (1970). Civil religion in America. In R. Bellah (Ed.), Beyond Belief: Essays on Religion in Post-Traditional World (s.513). New York: Harper&Row, , s.513.

Elektronik Kaynaklar:
Korukcu, A. (2011). İlahiyat fakültesi son sınıf öğrencilerinin yaygın din eğitimine bakışları, Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 57-97. Erişim: 22 Mart 2012, http://www.dem.org.tr/ded/21/ded21mak3.pdf Thoma, N. (2005, August). Values education through thinking, feeling and doing. Social Educator, 23(2). Retrieved March 22 2012, from http://www.valueseducation.edu.au/verve/_resources/ve_acsa_paper.pdf

KONAKLAMA & ULAŞIM

Konferansta bildiri sunan ve oturum başkanlığı yapan katılımcıların ulaşım, konaklama ve yemek giderleri ev sahibi organizasyon tarafından karşılanacaktır.

Konferansa dinleyici olarak katılanların konaklama ve ulaşım giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır ve ev sahibi organizasyon sorumlu değildir.

İLETİŞİM
Değerler Eğitimi Merkezi

Süleymaniye Cad. Elmaruf Sokak
No: 3 Süleymaniye Fatih / İstanbul

Telefon: +90 (212) 512 19 88-89-90
Faks: +90 (212) 512 19 91
E-posta: mdrk@dem.org.tr

SEMPOZYUM YERİ

7-10 Nisan 2016
İstanbul Grand Cevahir Hotel Convention Center
Adres: Darülaceze Cad. No:9 Şişli / İstanbul 


FOTOĞRAF GALERİ

...